شیر گیت سیل سخت dn500 مشتریان سعودی از شیر zg ارسال شده است

1.jpg

مشتری عربستان سعودی A از طریق اینترنت با ما تماس گرفت و به یک شیر دروازه با قطر بزرگ نیاز داشت  . سایزش خاص بود پس از برقراری ارتباط با مهندسان خود، ما در نهایت یک راه حل کامل شیر دروازه جدید را به مشتری ارائه کردیم. مشتری بسیار راضی بود. سفارش تکمیل شده و آماده حمل است. Chat with us