شیر zg در مناقصه پروژه گرمایش در شاندونگ برنده شده است

1.jpg

2.jpg

3.jpg

تولید صنعت Zhangguo، شامل شیر پروانه ای، شیر دروازه، شیر چک و اتصال لاستیکی، با موفقیت در مناقصه پروژه گرمایش در شاندونگ برنده شد.


این انجمن یک شرکت حرارتی تحت صلاحیت شرکت نیروی حرارتی شاندونگ است. این شرکت در نیمه دوم سال 2018 قراردادی را با شرکت ما منعقد کرد. در حال حاضر شرکت ما نصب و راه اندازی پروژه را به پایان رسانده است و تجهیزات به خوبی کار می کنند. بسیاری از این شیرها توسط صنعت ZG ارائه می شوند.

Chat with us