бүтээгдэхүүн

Шинжаан дахь дулааны системийг өөрчлөхөд zg хавхлагын бүтээгдэхүүнийг ашиглах

1.jpg

2.jpg

Тус компани нь Шинжаан дахь эмнэлэг юм. Системийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд дулааны системийг тогтмол засварлаж, солих шаардлагатай. Одоогоор манай компани тус эмнэлгийн дулааны системийн өөрчлөлтийг амжилттай хийж байна. Эдгээр хавхлагуудын ихэнхийг ZG үйлдвэр нийлүүлдэг.

Chat with us