үндсэн үйл ажиллагаа нь хуучин

Shenzhen Weilang E-Commerce Co., Ltd.

Shenzhen Weilang e-commerce Co., Ltd. нь 2011 онд үүсгэн байгуулагдсан. Эхний жилүүдэд вэбсайт бүтээх, гадаад худалдааны төв, WordPress, Zen Cart Opencart Magento болон бусад нээлттэй эхийн системийг хөгжүүлэх чиглэлээр ажиллаж ирсэн.

Chat with us