دانلود

دانلود داده ها

کاتالوگ ZG

فیلم انیمیشن ZG Valve

معرفی ZG Valve و نمایش انیمیشن اصلی
راهنمای فنی و دانلود فیلم شیر ZG. ZG Valve بیش از 15 سال است که بر تولید شیرهای پروانه ای، دریچه های دروازه، سوپاپ های چک و شیرهای گلوب تمرکز دارد و گواهینامه کیفیت CE و ISO9001 را گذرانده است.

Chat with us