бүтээгдэхүүн

Хайнан дахь хөргөлтийн системд zg хавхлагын хэрэглээ

1.jpg

2.jpg

Хайнан дахь барилга бол Хайкоу дахь худалдааны барилга юм. Оффисын ажилчдын тоо нэмэгдэхийн хэрээр зарим агааржуулалт, хөргөлтийн системийг үе үе солих шаардлагатай болдог. Одоогоор манай компани нь тус байрны төвлөрсөн агааржуулалтын системийн засварын ажлыг холбогдох хүнээр хүлээн авч ажиллаж байна. Эдгээр хавхлагуудын ихэнхийг ZG үйлдвэр нийлүүлдэг.

Chat with us